[1]
Christiansen, T.E. 1976. Gunhildkorset og Ribe Domkirke. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1976), 135-142.