[1]
Frifeldt, S.J. 1966. Folkemindeforskeren, arkivar, magister Hans Ellekilde. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1966), 473-479.