[1]
Friis, P. 1966. Litteraten Ludvig Murtfeldt. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1966), 375-389.