[1]
Kristensen, H.K. 1963. Stormfloden 1615. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1963), 621-623.