[1]
Kristensen, H.K. 1960. Victor Hermansen. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1960), 149-150.