[1]
Kristensen, H.K. 1960. J. M. Lauridsen. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1960), 143-145.