[1]
Kristensen, H.K. 1960. N. M. Kromann. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1960), 140–142.