[1]
Kvist, J. 1956. Henrik Larsen. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1956), 132-133.