[1]
Kristensen, H.K. 1954. Thomas Uhre og hans samling. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1954), 496-500.