[1]
Kristensen, H.K. 1954. P. M. Gundesen. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1954), 494-496.