[1]
Øllgaard, H. 1954. Om Stampe- og Benmøller. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1954), 439-482.