[1]
Gundesen, P.M. 1954. Ravsamlere. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1954), 395-408.