[1]
Kristensen, H.K. 1948. Kalkmalerier i Lunde Kirke. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1948), 134-136.