[1]
Hansen, S. 1948. Om Brøndum Kirkes Sakristi og Spir. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1948), 60-70.