[1]
Hatt, G. 1948. En Boplads fra germansk Jernalder i Oksbol. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1948), 36-59.