[1]
Gundesen, P.M. 1947. Bærsamling i Eventyrets Land. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1947), 645-648.