[1]
Kristensen, H.K. 1946. En nyfunden Runebrakteat. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1946), 487-489.