[1]
Kristensen, H.K. 1946. Tiggerbreve og Brandvidner. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1946), 441-454.