[1]
Lund, H. 1946. Hvorfra fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede?. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1946), 385-402.