[1]
Jensen, F.E. 1946. Hr Niels Olivarius. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1946), 373-384.