[1]
Petersen, P.J. 1945. Ribe Kjærgaards Bygningshistorie. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1945), 279–297.