[1]
Gundesen, P.M. 1940. En Aftægtskontrakt. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1940), 163-168.