[1]
Kristensen, H.K. 1940. Varde Syssels Kirkestol. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1940), 90-118.