[1]
Jørgensen, H. 1940. Danmarks første Fattiggaard. Et Bidrag til Anst og Gjesten Sognes Historie. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1940), 79-89.