[1]
Alkærsig, S. 1938. Kvægpest. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1938), 35-52.