[1]
Hansen, N.C. 1933. Bøndernavnene i Ribe Amt i 16. Aarhundrede. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1933), 219–229.