[1]
Kristensen, M. 1932. I. H. F. Feilberg. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1932), 35-39.