[1]
Uhd, S.N.H. 1906. Et Aarhundredes Fremskridt. Den økonomiske Udvikling i Ølgod og Ansager Sogne 1800—1903. Fra Ribe Amt. 1 (jan. 1906), 113-138.