Tilbage til artikeldetaljer Om Fattigvæsenet i Brørup og Lindknud Sogne i det 18. Aarhundrede Hent Download PDF