Tilbage til artikeldetaljer En middelalderlig Selvejerbondeslægt fra Ribe Amt og Træk af dens Udvikling i de nærmeste Ꜳrhundreder efter Skipper Clements-Fejden og Reformationen Download Download PDF