Tilbage til artikeldetaljer Et Aarhundredes Fremskridt. Den økonomiske Udvikling i Ølgod og Ansager Sogne 1800—1903. Hent Download PDF