Knudsen, Julie Marie, Anne Galmar, og Anja Boserup. 2018. “Bevaring Gennem Fornyelse På Glorup Gods”. Fra Kvangård Til Humlekule 46 (46). https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/104221.