Knudsen, J. M., Galmar, A., & Boserup, A. (2018). Bevaring gennem fornyelse på Glorup Gods. Fra Kvangård Til Humlekule, 46(46). Hentet fra https://tidsskrift.dk/frakvangaardtilhumlekule/article/view/104221