[1]
Knudsen, J.M., Galmar, A. og Boserup, A. 2018. Bevaring gennem fornyelse på Glorup Gods. Fra Kvangård til Humlekule. 46, 46 (feb. 2018).