Clemmesen, Michael Hesselholt. 2020. “Den svensk‐danske Maritime forbrødring Fra 1918”. Fra Krig Og Fred 2020 (1):74-90. https://tidsskrift.dk/frakrigogfred/article/view/136493.