Clemmesen, M. H. (2020). Den svensk‐danske maritime forbrødring fra 1918. Fra Krig Og Fred, 2020(1), 74–90. Hentet fra https://tidsskrift.dk/frakrigogfred/article/view/136493