(1)
Clemmesen, M. H. Den svensk‐danske Maritime forbrødring Fra 1918. FKoF 2020, 2020, 74-90.