[1]
Clemmesen, M.H. 2020. Den svensk‐danske maritime forbrødring fra 1918. Fra Krig og Fred. 2020, 1 (apr. 2020), 74–90.