Rostbøll, Solveig Fogh, Louise Hinrichsen, og Pouline Mouritzen. “Inkluderende Idrætsundervisning: Hvordan Motiveres Alle Elever Til Deltagelse?”. Forum for Idræt 35, no. 1 (maj 26, 2020): 1–18. Set oktober 5, 2022. https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/120586.