Jespersen, Ejgil. “Cykelsport Er Liv Og ære Om at gøre”. Forum for Idræt 33, no. 1 (maj 7, 2018): 12-27. Set marts 21, 2019. https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/105510.