Jespersen, Ejgil. Cykelsport Er Liv Og ære Om at Gøre. Forum for Idræt 33, no. 1 (maj 7, 2018): 12-27. Set november 17, 2018. https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/105510.