Jespersen, E. Cykelsport Er Liv Og ære Om at Gøre. Forum for Idræt, Bd. 33, nr. 1, May 2018, s. 12-27, doi:10.7146/ffi.v33i1.105510.