[1]
T. Thune Jacobsen, “Forandringer i idrættens styringssystemer: Øget fokus på klimaindsats og digitalisering fører til nye styringsformer”, FFI, bd. 39, s. 57–85, maj 2024.