[1]
M. Friis Andersen og T. Skovgaard, “”Der, hvor teori blev til praksis for mig”: Et deltagerinvolverende studie af læreres integrering af inklusion og bevægelse i grundskolen”, FFI, bd. 38, s. 67–86, okt. 2023.