[1]
S. F. Rostbøll, L. Hinrichsen, og P. Mouritzen, “Inkluderende Idrætsundervisning: Hvordan motiveres alle elever til deltagelse?”, FFI, bd. 35, nr. 1, s. 1–18, maj 2020.