Thune Jacobsen, T. (2024) “Forandringer i idrættens styringssystemer: Øget fokus på klimaindsats og digitalisering fører til nye styringsformer”, Forum for Idræt, 39, s. 57–85. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/145162 (Set: 19 juli 2024).