Friis Andersen, M., & Skovgaard, T. (2023). ”Der, hvor teori blev til praksis for mig”: Et deltagerinvolverende studie af læreres integrering af inklusion og bevægelse i grundskolen. Forum for Idræt, 38, 67–86. https://doi.org/10.7146/ffi.v38i.141450