(1)
Rostbøll, S. F.; Hinrichsen, L.; Mouritzen, P. Inkluderende Idrætsundervisning: Hvordan Motiveres Alle Elever Til Deltagelse?. FFI 2020, 35, 1-18.