Fokus og område

Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Tidsskriftets artikler falder i tre kategorier: 1) Kronikker/essays, 2) Faglige artikler og 3) Videnskabelige artikler. Redaktionen anbefaler, at forfattere anvender artikel-skabelonen, når de indsender artikler til bedømmelse. Download artikelskabelon for Forum for Idræt.

.Kronikker/Essays

Kronikker eller essays er korte artikler, der udtrykker meninger eller drøfter aktuelle emner inden for et eller flere af de fagområder, der dækkes af tidsskriftet. Denne type artikel vil gennemgå en redaktionel proces. Essays eller debatindlæg må fylde max 300 ord.

Faglige artikler

Faglige artikler er længere, ofte praksisbaserede artikler, som skal igennem en redaktionel proces (fagfællevurdering). Disse artikler kan opfange nye metoder, tendenser, aktiviteter, lovkrav og bekendtgørelser etc. Nærmere format fastlægges af redaktionsgruppen. Faglige artikler må fylde max 5000 ord eksklusive referencer.

Videnskabelige artikler

Videnskabelige artikler er længere systematiske analyser på baggrund af teoretisk eller empirisk arbejde, og som skal igennem en videnskabelig peer-review proces.

Disse artikler bør bibringe ny forskningsbaseret viden – dvs. ny metodisk, teoretisk eller empirisk erkendelse.

Tidsskriftet vil særligt opfordre unge talenter og forskere til at forsøge publicering gennem tidsskriftet. Videnskabelige artikler må fylde mellem 6000-8000 ord eksklusive referencer.

Peer review-proces

Artikler forskelligt afhængigt af kategori.

  • Esseays bedømmes redaktionelt. 
  • Faglige artikler bedømmes redaktionelt og via én ekstern bedømmer.
  • Videnskabelige artikler bedømmes redaktionelt og af to eksterne bedømmere (under dobbelt blind-standard).

 

Publiceringshyppighed

Forum for Idræt publicerer løbende de artikler som tidsskriftet modtager, og godkender til publicering.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Sponsors

Idrættens Analyseinstitut

Forum for Idræt, Historie og Samfund

Tidsskriftshistorik

Forum for idræt, tidsskrift

[Odense]: Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2009-2015 - ISSN: 19042183

Varianttitel: Idrætshistorisk tidsskrift

Relaterede titler

Fortsættelse af: Idrætshistorisk årbog. 0900-8632

Udgivet som del af: Også på internettet. Forum for idræt

Sprog: Dansk

Forfatter/ophav

Forum for Idræt, Historie og Samfund

 

Idrætshistorisk årbog

Udgivelse

Frederiksberg:

Forum for Idræt, Historie og Samfund

Udgivelsesår: 1985-2008.   ISSN: 2246-6452

Relaterede titler

Fortsættes som: Forum for idræt [online]. 2596-4143

Udgivet som del af: Også i papirform. Idrætshistorisk årbog

Forfatter/ophav

Dansk Idrætshistorisk Forening

Sprog:  Dansk