1.
Henningsen P. Interview: Store og små historier - Samtale med Palle O. Christiansen om historisk antropologi og kulturhistorie. fon [Internet]. 1. januar 2001 [henvist 1. juni 2023];1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75062