1.
Hofmeister E. Debat: Et senmiddelalderligt selvejerstavnsbånd?. fortid og nutid [Internet]. 1. januar 1983 [henvist 5. august 2020];10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73770